Informacja z prac Zarządu ROD

25 luty 2012
W dniu 7 lutego br., z udziałem przewodniczącego ogrodowej Komisji Rewizyjnej, odbyło się kolejne ( 2 ) posiedzenie Zarządu ROD “Czeczotka”.  Rozpatrzono wiele spraw związanych z początkiem roku , a także z wpisanymi w funkcjonowanie Ogrodu przedsięwzięciami wynikającymi wprost z treści Statutu PZD oraz regulaminu ROD.  Zarząd  poprzez stosowne uchwały przyjął kalendarz czynności poprzedzających coroczną Konferencję Sprawozdawczą Delegatów, a w tym  terminarz zebrań sprawozdawczych kół Ogrodu , które się odbędą w okresie 22.03-30.03.br. w świetlicy Ogrodu. Członkowie PZD-członkowie Ogrodu otrzymają osobiste zawiadomienia na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania ich koła. Zebrania zaopiniują dokumenty sprawozdawcze przygotowywane przez Zarząd oraz komisje rewizyjną i rozjemczą. W trakcie zebrań zostanie wybranych 75 delegatów na Konferencję Sprawozdawczą Delegatów, która się odbędzie21.04.br. Konferencja się odbędzie w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrołęce.  Powołany został zespół ds. przeglądu zagospodarowania działek w okresie wiosennym, określono termin przeprowadzenia tego przeglądu w okresie 21-25.05.br. Kolejny przegląd połączony z oceną gospodarowania odbędzie się w październiku.  Zatwierdzone zostały regulaminy konkursów “Wzorowa działka” oraz “Wzorowe koło Ogrodu”, powołano zespół do przeprowadzenia konkursów. Nowością będzie wyłączenie z udziału w konkursie “Wzorowa działka” laureatów z ubiegłego roku/ zdobywców 1-3 miejsc/. Zarząd podjął uchwałę o zgłoszeniu własnej strony internetowej www.rodczeczotka.pl do ogólnozwiązkowego konkursu na najlepszą stronę internetową. Zarząd wystąpi do władz miasta o uhonorowanie imieniem Stefana Kijaka, wieloletniego, nieżyjącego już działacza POD, jednej z ulic przylegających do Ogrodu. Zarząd powziął również odpowiednie kroki w kierunku pozyskania kandydata na stanowisko gospodarza Ogrodu-ogłoszenie można znaleźć na stronie www.rodczeczotka.pl. Większość opisanych spraw wiąże się z zaplanowanymi na bieżący rok, inspirowanymi przez władze krajowe PZD  działaniami nacelowanymi na modernizację działek i ogrodów..  Zarząd Ogrodu dokonał również zmian w gronie użytkowników działek .  
opracował Grzegorz Oracz v-ce prezes ROD

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy "Czeczotka"


ul. R. Traugutta 44
07-410 Ostrołęka
tel./fax: +48 (29) 760-22-65

tel. kom.  516 935 535  Telefony aktywne w godz.  8.00 - 14.00
Regon: 007015915-28679
NIP: 758-18-89-489
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.