Konferencja Sprawozdawcza Delegatów ROD "Czeczotka" 2021 Drukuj

 

 

17.07.2021 r. odbyła się Konferencja Sprawozdawcza Delegatów naszego Ogrodu. W konferencji naszej uczestniczył pan Tadeusz Gleba - członek Rady Okręgu Mazowieckiego PZD. Bardzo sprawnie kierował obradami pan Grzegorz Okowicki.   Delegaci przyjęli wszystkie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD "Czeczotka" za 2020 r. jak również plan pracy i preliminarz Ogrodu na rok 2021. Głosy w dyskusji potwierdzały wielką troskę o ogród. Poruszano sprawę zaśmiecania ROD -  ( wysypywanie trawy i zielska na aleje )  i terenów z nim graniczących ( nad Czeczotką i od strony łąk ). Zwracano uwagę na wyrzucanie mebli na aleje, które nie są odpadami komunalnymi i trzeba je wywozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4 ( Wojciechowice ). Mówiono również o rozrzutnym gospodarowaniu wodą - są przypadki, że nawet w czasie deszczu ze zraszaczy leje się woda. Pochwalono również system kontrolowanego wjazdu na ogród. Delegaci przyjęli wiele uchwał między innymi:

-w sprawie wysokości opłaty ogrodowej, która nie uległa podwyżce termin opłacania do końca sierpnia 2021 r

 

-w sprawie zmiany poszycia dachowego i docieplenia Domu Działkowca

-w sprawie naprawy dróg ogrodowych

-w sprawie modernizacji studzienek spustowych wody

-w sprawie założenia rolet antywłamaniowych w Domu Działkowca

jn

 
Utrzymanie czystości i porządku w gminach Drukuj

APEL

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 22 czerwca 2021 r.

do organów ROD i działkowców

w sprawie projektu nowelizacji z dnia 7.06.2021 r.

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

W chwili obecnej panuje trudna sytuacja związana z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Aktualne zasady związane z wywozem śmieci z terenów ROD powodują wiele problemów, zwłaszcza generują wysokie opłaty za wywóz odpadów. Projektowane zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mogą jeszcze pogorszyć sytuację „śmieciową” w ROD. W szczególności, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada kolejną podwyżkę maksymalnych stawek opłat za śmieci z 61,40 zł na 457,36 zł za pojemnik 1100 litrów (w 2021 r.)

Więcej…
 
Zapraszamy do świetlicy Drukuj

Zarząd ROD "Czeczotka" informuje, że z dniem 23.06.2021 r. w każdą środę, w godzinach od 15.00 do 17.00 będzie dostępna świetlica ogrodowa . Zapraszamy działkowców do korzystania z fachowych publikacji zgromadzonych w naszej świetlicy.

jn