Komunikat o opłacie ogrodwej w 2018 r. Drukuj
Konferencja Sprawozdawcza delegatów ROD "Czeczotka" uchwaliła, że w 2018 r. opłata ogrodowa wynosi 0,47 zł za m2 działki + 6 zł składka członkowska. Za działkę standardową zapłacimy
300 m2 x o,47 zł + 6 zł = 141 zł + 6 zł = 147 zł
dla innych powierzchni obliczamy według wzoru:
ilość metrów mnożymy przez 0,47 zł i do wyniku dodajemy 6 zł