Ustawa w pigułce

02 luty 2014
Z chwilą wejścia w życie nowej ustawy działkowcy z ogrodów zorganizowanych w PZD zachowają członkostwo w tej ogólnopolskiej organizacji. Jednak w przeciągu najbliższych 12 miesięcy (do 19 stycznia 2015r.) działkowcy z każdego ogrodu wypowiedzą się w kwestii ewentualnego utworzenia lokalnego stowarzyszenia ogrodowego. Warto podkreślić, że zarządzanie ogrodem może być powierzone wyłącznie stowarzyszeniu powołanemu przez działkowców w specjalnym trybie uregulowanym ustawą o ROD. Co więcej w każdym ogrodzie może być powołane wyłącznie jedno takie stowarzyszenie.
Kto może głosować
Ustawa zobowiązuje zarząd każdego ROD do zorganizowania zebrania wszystkich działkowców korzystających z działek w danym ROD w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie pozostania ogrodu w strukturach stowarzyszenia ogólnopolskiego lub powołania stowarzyszenia lokalnego, które przejmie prowadzenie ROD. Jak wspomniano zebrania mają odbyć się w terminie do 19 stycznia 2015r.  O terminie zebrania zarząd ROD ma obowiązek powiadomić działkowców za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 2 tygodnie wcześniej. W zawiadomieniu musi zostać zawarta informacja o celu zwołania zebrania.
Decyzję o pozostawieniu ROD, jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego ogólnopolskiego, albo o wyodrębnieniu i założeniu lokalnego stowarzyszenia, zebranie działkowców podejmie w drodze głosowania. By uchwała była ważna musi zostać przyjęta bezwzględną większością głosów i przy odpowiedniej frekwencji - w obecności co najmniej 50% działkowców korzystających z działek w danym ROD (quorum). Przez działkowca rozumie się każdą osobę posiadającą prawo do działki.
Drugie zebranie
Jeżeli zabraknie quorum lub uchwała nie uzyska wymaganej większości głosów, musi się odbyć drugie zebranie (tzw. drugi termin). Jego termin nie może być wyznaczony później niż 2 miesiące od czasu odbycia pierwszego zebrania. W drugim terminie wystarczy niższe quorum (minimum 30% działkowców z ROD), ale by uchwała była ważna, musi uzyskać poparcie przynajmniej 2/3 głosów działkowców uczestniczących w zebraniu.
Jeżeli zebrania nie podejmą żadnej decyzji, również z powodu braku quorum, wówczas ogród pozostanie w strukturach ogólnopolskiego stowarzyszenia, a kolejne zebranie wyłączeniowe będzie mogło się odbyć za dwa lata.
Czytaj więcej - Co dalej z PZD

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy "Czeczotka"


ul. R. Traugutta 44
07-410 Ostrołęka
tel./fax: +48 (29) 760-22-65

tel. kom.  516 935 535  Telefony aktywne w godz.  8.00 - 14.00
Regon: 007015915-28679
NIP: 758-18-89-489
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.