Termin rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym

13 maj 2012
28 czerwca 2012 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Lecha Gardockiego, który domaga się zbadania zgodności z Konstytucją RP zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005r.  Informacja opublikowana została na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego (link).
Na tę rozprawę milion polskich działkowców czekało ponad dwa lata. 22 lutego 2010r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego podważył wybrane zapisy Ustawy o ROD, a 6 września 2010 podważył całą ustawę. Działkowcy w pełni wykorzystali jednak ostatnie dwadzieścia cztery miesiące i zrobili wszystko, by potwierdzić, że Ustawa o ROD jest dobra i powinna zostać zachowana w niezmienionym kształcie. Potwierdzili to na dwóch, nadzwyczajnie zwołanych Kongresach PZD,  składając 620 tys. podpisów  w obronie Ustawy, a na przestrzeni ostatnich czterech miesięcy w masowych listach wysyłanych do marszałek Sejmu Ewy Kopacz, premiera Donalda Tuska, ministra transportu i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka oraz parlamentarzystów (listy publikujemy na naszej stronie-link).
Poniżej wyjaśniamy, o co tak naprawdę chodzi w tej walce i czego domaga się Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.
W dniu 22 lutego 2010r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją zapisów art. 10, art. 14 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 2, Art. 30, Art. 31 ust. 1- 4 ustawy zdnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (zwanej dalej „ustawą oROD”).  Celem wniosku było podważenie przepisów które:
 -ustanawiają tytuły prawne przysługujące indywidualnym działkowcom oraz samorządowi działkowców do nieruchomości zajmowanych przez działki i ogrody;
-ustanawiają na rzecz działkowców prawo własności do majątku zainwestowanego przez nich na działkach;
- wprowadzają prawo i obowiązek przynależności działkowców do samorządu zarządzającego ROD i mającego wpływ na ich funkcjonowanie;
- powierzają samorządowi działkowców prawo do podejmowania decyzji o przydziale działek w ROD;
-wprowadzają pierwszeństwo osób bliskich zmarłego działkowca do ubieganiasię o działkę po zmarłym.
Analiza argumentów przytoczonych w uzasadnieniu do wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją zapisówustawy o ROD przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego pozwala stwierdzić, że tworzą one szeroki wywód akademickiprzywołujący szereg norm i wzorców konstytucyjnych, które rzekomo naruszyłyzaskarżone przepisy ustawy o ROD. Jednak fakt, iż oparto go o błędną interpretację zapisów ustawy o ROD oraz pominięto w nim inne - niewygodne na potrzeby udowodnienia postawionych tez - normy Konstytucji, a także oderwano odrzeczywistych warunków, w jakich funkcjonują ogrody działkowe w Polsce, pozwala stwierdzić, że - wbrew postawionej we wniosku tezie - zaskarżoneprzepisy nie są obarczone przypisywanymi im wadami i są zgodne z Konstytucją.Powoduje to, że dokument ten można określić jako płonny i stronniczy orazkaże postawić pytanie, czym kierował się Pierwszy Prezes Sądu Najwyższegowystępując z tą wyjątkową i szkodliwą dla działkowców inicjatywą wymierzoną wich podstawowe prawa?
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową analizę wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z konstytucją zapisów Ustawy o ROD - LINK.
Pismem z dnia 6 września 2010 roku Pierwszy Prezes Sądu Najwyższegodokonał zmiany złożonego do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenieniezgodności z Konstytucją szeregu zapisów ustawy o rodzinnych ogrodachdziałkowych (zwanej dalej „ustawą o ROD”). Zmiana ta polega na rozszerzeniu pierwotnego wniosku poprzez zaskarżenie całej ustawy o ROD. Jednocześniewnioskodawca zgłosił tzw. żądanie alternatywne, na wypadek gdyby TrybunałKonstytucyjny nie podzielił tak radykalnego stanowiska. W takiej sytuacjizażądano uchylenia zarówno przepisów pierwotnie zaskarżonych (łącznie z prawem odrębnej własności dla działkowców), jak również innych wyszczególnionych zapisów ustawy o ROD, a w szczególności regulacjidotyczących likwidacji ogrodów.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową analizę  rozszerzenia zakresu wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego .www.pzd.pl

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy "Czeczotka"


ul. R. Traugutta 44
07-410 Ostrołęka
tel./fax: +48 (29) 760-22-65

tel. kom.  516 935 535  Telefony aktywne w godz.  8.00 - 14.00
Regon: 007015915-28679
NIP: 758-18-89-489
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.