Informacja z Konferencji Sprawozdawczej ROD "Czeczotka"

23 kwiecień 2012
          21 kwietnia 2012r.odbyla się, kończąc kampanię sprawozdawczą w naszym Ogrodzie, Konferencja Sprawozdawcza Delegatów.  Wzięło w niej udział 49 delegatów na 76 posiadających mandaty.Spośród licznego grona zaproszonych gości na konferencję przybyli p.p.Jerzy Grabowski- radny Rady Miasta Ostrołękii p.Grzegorz Gołaś- dzielnicowy KM Policji, na którego terenie działania znajdujesię nasz Ogród.Po raz pierwszy obrady rozpoczęto hymnem PZD "Zielona Rzeczpospolita", kóry został uchwalony przez IX Zjazd Delegatów PZD w 2011r.
Przedstawione delegatom materiały sprawozdawcze dotyczące działalności
Zarzadu i Komisji: Rewizyjnej i Rozjemczej za rok 2011 oraz projekty planów działania na 2012r. zyskały aprobatę.W wystąpieniach uczestników sporo miejsca zajęły sprawy najbardziej dokuczliwe:
     -podtopienia działek
     -elektryfikacja Ogrodu
     -problemy nieregulaminowych ogrodzeń
     -problem kradzieży na dzialkach
     -zaśmiecanie Ogrodu
     -problem 37 dzialek znajdujących się na spornym gruncie- sprawę rozpatruje
      Sąd.
Podjęto kilkanaście uchwał przynależnych kompetencjom Konferencji. Poza uchwałami dotyczącymi przyjęcia sprawozdań za rok 2011 m.innymi uchwalono 
     -plan zamierzeń inwestycyjno - organizacyjnych
     -zakup wyposażenia i sprzętu
     -plan pracy Zarządu
     -preliminarz finansowy na 2012r.
     -wysokość i termin wnoszenia opłat związanych z użytkowaniem działki
      (36 groszy za m2 płatne do końca maja 2012r.Działka 300m2  - 108 zł.)
Szczegółowe treści uchwał zostaną umieszczone w najbliższym czasie na tablicach informacyjnych ROD "Czeczotka" i na naszej stronie internetowej. 
Konferencja przyjęła również uchwałę o zintensyfikowaniu działań na rzecz
elektryfikacji Ogrodu - jest ciągle za mało zainteresowanych posiadaniem prądu
elektrycznego na działce. Konferencja przyjęła stanowisko dotyczące obecnej
sytuacji wokół PZD oraz zagrożeń istnienia Ogrodów.Treść stanowiska zostanie
zamieszczona na tej stronie .Stanowisko prześlemy do wszystkich zainteresowanych i odpowiednich organów Państwa i Związku.Konferencja
podjęła także uchwałę w sprawie uhonorowania współzałożyciela Ogrodu i pierwszego Prezesa Zarządu w latach 1976 - 1982 p. Stefana Kijaka
poprzez wnioskowanie do Rady Miasta Ostrołęki o nadanie jego imienia ulicy
Olimpijskiej ,która praktycznie znajduje się na terenie naszch działek.
w związku z tym Zarząd Ogrodu został zobowiązany do podjęcia stosownych kroków.                                                                   opracował G.Oracz 


 

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy "Czeczotka"


ul. R. Traugutta 44
07-410 Ostrołęka
tel./fax: +48 (29) 760-22-65

tel. kom.  516 935 535  Telefony aktywne w godz.  8.00 - 14.00
Regon: 007015915-28679
NIP: 758-18-89-489
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.