Członkostwo PZD w Biurze Międzynarodowym.

03 marzec 2012
Członkostwo PZD w Biurze Międzynarodowym 
Polski Związek Działkowców jest członkiem Biura Międzynarodowego Ogrodów Działkowych i Rodzinnych. Biuro Międzynarodowe Ogrodów Działkowych i Rodzinnych (Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux a.s.b.l.) zostało utworzone w Luksemburgu w dniu 3 października 1926. Tego dnia wybrany został pierwszy zarząd. Pierwszym Prezydentem Biura został Abbe J. LEMIRE. Od początku istnienia posiedzenia zarządu międzynarodowej organizacji działkowców odbywały się w Luksemburgu. Tu też do dziś pracuje biuro Sekretariatu Generalnego. Związki działkowców istnieją oprócz Polski w 14 państwach Europy: Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Luksemburgu, Norwegii, Niemczech, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji i w Wielkiej Brytanii.
Aktywność Biura Międzynarodowego 

Biuro Międzynarodowe Ogrodów Działkowych i Rodzinnych zrzesza obecnie 15 narodowych organizacji działkowców. Jest to około 3 milionów działkowców z całej Europy. Największymi elementami tego systemu są związki niemiecki i polski. Najmniejszy jest związek fiński. 
Na czele naszej międzynarodowej organizacji stoi prezydent. Od 2008 roku stanowisko to piastuje prezydent związku duńskiego - PREBEN JACOBSEN, a Przewodniczącym ciała wykonawczego tj. Zarządu Biura - jest Austriak - WILHELM WOHATSCHEK. Sekretarzem Biura jest Pani MALOU WEIRICH z Luksemburga. Związki narodowe mają swoich przedstawicieli w organach Biura Międzynarodowe tzn. Kongresie oraz w Zarządzie i w Zgromadzeniu Ogólnym. Polska jest reprezentowana 'parlamencie' Biura tj. w Zgromadzeniu Ogólnym przez Prezesa PZD, Eugeniusza Kondrackiego. Biuro Międzynarodowe wydaje swój dwumiesięcznik 'Łącznik' ('Bindestrich'). Biuro ma też swoją stronę internetową. 
Oprócz inicjowania i organizowania kontaktów pomiędzy związkami, działalności wydawniczej i edukacyjnej Biuro Międzynarodowe ma w swoim planie pracy współpracę z organizacjami międzynarodowymi takimi jak Unia Europejska i Rada Europy. W obu prowadzony jest silny lobbing wśród parlamentarzystów i urzędników. Zarówno Unia jak i Rada Europy doceniają działalność narodowych związków działkowców jako organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz poprawy standardu życia obywateli. Biuro Międzynarodowe ma obecnie status doradcy przy Radzie Europy a Sekretarz Generalny - Pani Malou Weirich jest wiceprzewodniczącym organizacji zrzeszającej przy Unii Europejskiej organizacje pozarządowe.
Rozwój Biura Międzynarodowego

Rozwój Biura Międzynarodowego jest w dużym stopniu związana z procesami gospodarczymi, demograficznymi w Europie oraz z historią poszczególnych państw członkowskich. Zainteresowanie europejskich władz nowym ruchem wzrastało stopniowo i powoli. Sytuacja zmieniała się diametralnie w okresach gwałtownych przemian społecznych i gospodarczych. Tak było na przykład w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego lat 1930-1934, jak również podczas II wojny światowej. Dla władz ogrody działkowe stawały się przykładem wspaniałej pomocy dla bezrobotnych, środkiem służącym do zdobycia składników pożywienia oraz środkiem do poprawy sytuacji materialnej użytkowników działek. 
W latach powojennych ogrody działkowe na zachodzie Europy stały się elementem odbudowującym i wspierającym rodziny i więzi rodzinne. II wojna światowa doprowadziła do daleko idącego nadszarpnięcia lub w zniszczenia więzi rodzinnych. 
Trzeci etap ewolucji polityki Biura i charakteru POD dla społeczeństwa europejskiego przypada na okres lat 60-tych i 70-tych. Zmiany w przemyśle, przyśpieszenie produkcji i rozwój technologiczny doprowadził do masowego skracania czasu pracy. Efektem tego było wprowadzenie 5 dniowego lub 40 godzinnego tygodnia pracy. W wyniku tego zaistniał problem spożytkowania czasu wolnego. Biuro Międzynarodowe wykorzystało wtedy ponownie swoją szansę i propagowało tzw. 'zdrowy styl życia' w ogrodach działkowych. Kierunki polityki związków narodowych wyznaczył wtedy Międzynarodowy Kongres Działkowców, który odbył się w roku 1959 w zachodnioniemieckim Dortmundzie. Proklamowano Rezolucję, w której stwierdzono, że czas wolny może być źródłem szczęścia, ale tylko wtedy, kiedy ludzie spędzają go w sposób aktywny i konstruktywny. Stwierdzono też, że w tym przypadku ogród działkowy oferuje idealne rozwiązanie dostępne dla wszystkich obywateli. Znaczenie rekreacyjnego charakteru działki wzrosło jeszcze bardziej w latach 80. i 90. w dobie rozbudowy wielkich miast z ich betonowymi blokami i osiedlami. W swoich rezolucja z tego okresu Biuro Międzynarodowe podkreślało, że ogrody działkowe są wspaniałą rekompensatą dla pogarszającego się standardu życia kilku milionów europejskich rodzin. 
Dziś w nowym tysiącleciu międzynarodowa organizacja działkowców przykłada coraz więcej uwagi do ekologicznego charakteru ogrodnictwa działkowego oraz do realizacji tych zadań w ramach programu Agenda 21. 
www.pzd.pl

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy "Czeczotka"


ul. R. Traugutta 44
07-410 Ostrołęka
tel./fax: +48 (29) 760-22-65

tel. kom.  516 935 535  Telefony aktywne w godz.  8.00 - 14.00
Regon: 007015915-28679
NIP: 758-18-89-489
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.