Modernizacja działek

02 marzec 2012
W dniach 28-29 lutego br. odbyła się  w Warszawie narada ogrodnicza dla wiceprezesów OZ odpowiedzialnych za sprawy ogrodnicze oraz instruktorów etatowych  OZ.       Tematem przewodnim narady była modernizacja działek w ROD. Na ostatnim Posiedzeniu Krajowa Rada uchwaliła „Program modernizacji działek w ROD”. Program zawiera konkretne zadania w kierunku modernizacji działek oraz stosowne zalecenia w tym zakresie. Ponadto w uchwale zostały przedstawione m.in. środki i metody wdrażania Programu. Prezes PZD Eugeniusz Kondracki podkreślił konieczność opracowania przez wszystkie okręgi własnego  Programu modernizacji. Celem Programu jest szybkie doprowadzenie stanu zagospodarowania działek do wysokiego poziomu estetycznego, funkcjonalnego, ekologicznego i wizerunkowego. Ponadto program ma nakłonić oraz zainspirować działkowców do podjęcia działań modernizacyjnych na swoich działkach. Prezes PZD powiedział również, że wizerunek działek, a co za tym bezpośrednio idzie, rodzinnych ogrodów działkowych, to najpotężniejsza broń, którą działkowcy posiadają we własnych rękach. To właśnie dzięki poprawnemu zagospodarowaniu i estetycznemu wyglądowi działek będziemy mogli skutecznie bronić swojego istnienia, dobrego imienia, i rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce.  Z pewnością niezwykle pomocne będą w tych wszystkich działaniach modernizacyjnych bardzo dobre pod względem merytorycznym pozycje książkowe, tj. „Album zagospodarowania działek w ROD” oraz „Vademecum działkowca” – kompendium wiedzy z zakresu ogrodnictwa działkowego, w tym modernizacji działek, które ukaże się niebawem. Uczestnicy narady w dyskusji przedstawili dotychczasowe wyniki modernizacji działek i plany na przyszłość. 
      Pani Ewelina Chrzanowska – instruktor ds. ogrodniczych w KR PZD omówiła działalność szkoleniową w Związku. Istotnym problem jest szkolenie kandydatów na członków Związku, potrzeba rozszerzenia programu szkolenia  działkowców, rozszerzenie programu porad praktycznych w ogrodach.  Przewodniczący Komisji Zagospodarowania i Modernizacji ogrodów i działek Pan  Antoni Kostrzewa omówił rolę i zadania społecznych służb instruktorskich w zakresie zagospodarowania i modernizacji ogrodów i działek oraz upowszechniania wiedzy ogrodniczej, w tym metodyki prowadzania szkoleń, działalności konkursowej, upowszechniania literatury fachowej. Poruszony został również problem weryfikacji służby instruktorskiej oraz naboru nowych instruktorów.  
     Kolejnym bardzo ważnym tematem narady była działalność medialna w Związku, którą przedstawiła Pani Magdalena Zaliwska -  inspektor ds. medialnych w KR PZD.  W tej kwestii poruszona została sprawa aktywności wszystkich jednostek Związku w Internecie, który w obecnych czasach stanowi główne źródło wiedzy i komunikacji. Za priorytet uznano założenie stron internetowych przez wszystkie OZ oraz jak największą liczbę ROD. Ponadto została zaprezentowana nowa strona internetowa Krajowej Rady, która zostanie niebawem uruchomiona. 
     Prezes PZD przedstawił Plan wydawniczy Krajowej Rady PZD  na 2012 r., w którym przewidziane są bardzo interesujące pozycje książkowe, tj. np. „Album projektów altan”, broszura „Jak modernizować działkę”, album „Polskie ogrody rodzinne” , wspomniane wcześniej „Vademecum Działkowca”, czy też  album „Mała architektura na działkach” . 
     Ważnym wydarzeniem było spotkanie z przedstawicielami Wydawnictwa „działkowiec” tj. Panią Magdaleną Kondracką – dyrektorem Wydawnictwa  oraz Panią Małgorzatą Majkowską – sekretarzem redakcji „działkowca”. Przedstawione zostały perspektywy rozwoju czasopisma „działkowiec”, który cieszy się dużym powodzeniem wśród działkowców, ale nie tylko, bo też bardzo chętnie sięgają po niego właściciele ogródków przydomowych,  miłośnicy ogrodnictwa itp. Temat ten spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników narady, którzy przyznali że rozwój czasopisma „działkowiec” jest widoczny. Istnieje potrzeba propagowania  miesięcznika, gdyż jest to najlepsza pod względem merytorycznym pozycja wydawnicza na rynku, która w pełni dostosowana jest do potrzeb i oczekiwań działkowców oraz miłośników ogrodnictwa amatorskiego. 
     Pan Tomasz Terlecki – radca prawny KR PZD zapoznał uczestników narady ze znowelizowanym Regulaminem ROD. Przypomniał także, że nowelizacja regulaminu podyktowana jest zmianami w statucie PZD, które zatwierdzone zostały Uchwałą IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.
      Narada przebiegła sprawnie, należy dodać że pozwoliła wyznaczyć wspólne kierunki działania dla wszystkich OZ –tów w opracowaniu stosownych programów modernizacji działek, zwiększenia działalności szkoleniowej w Związku oraz zintensyfikowanie pracy instruktorskiej na rzecz działkowców. 
                                                                                                           ECH
www.pzd.pl

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy "Czeczotka"


ul. R. Traugutta 44
07-410 Ostrołęka
tel./fax: +48 (29) 760-22-65

tel. kom.  516 935 535  Telefony aktywne w godz.  8.00 - 14.00
Regon: 007015915-28679
NIP: 758-18-89-489
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.