Decyzja delegatów Drukuj
Władze ROD „Czeczotka” wybrane na Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej dnia 27.04.2019 r.

Zarząd ROD


1 Nowociński Jan Prezes
2 Chrulski Tadeusz I viceprezes
3 Okowicki Grzegorz wiceprezes
4 Święcki Andrzej  sekretarz
5 Deptuła Marianna skarbnik
6 Abramczyk Kazimierz członek
7 Damięcka Mirosława  członek
8 Kastarenda Bronisław członek
9 Olkowska Wiesława członek

 

Komisja Rewizyjna
 

1 Gumkowski Mirosław Przewodniczący
2 Żandarska Hanna zastępca przewodniczącego
3 Ejzak Janina sekretarz
4 Dylewska Magdalena członek
5 Dymerska Wanda członek

Prezes ROD
Nowociński Jan