Remont kanalizacji wodnej Drukuj
Zarząd ROD "Czeczotka" informuje, że inwestycja pt. udrożnienie kanalizacji i odwodnienie terenów zalewowych naszego ogrodu została zakończona. Prace zostały przyjęte przez komisję odbioru i zostały potwierdzone przez inspektora d/s inwestycji Okęgowego Zarządu Mazowieckiego PZD. Na podstawie dokumentacji i opinii OZM PZD otrzymaliśmy dotację z KR PZD w wysokości 15% wartości ( 10 tyś. zł ). Inwestycja ta była bardzo potrzebna, ale wyczerpała środki na inwestycje do 2019 r. 
jn