aaa Kładka
Kładka Drukuj

To co jeszcze do 2019 r. było niemożliwe, stało się faktem. Wszystko za sprawą Prezydenta m. Ostrołęki Pana Łukasza Kulika, który po tylu latach udowodnił, że kładka przy ul. Traugutta 44 nad ciepłociągiem jest własnością miasta. Po stwierdzeniu, że ze względów technicznych nie nadaje się ona do użytku pan Prezydent podjął decyzję o budowie nowej kładki, która została zakończona 29.09.2020 r. Wygląda piękni. Panie Prezydencie działkowcy ROD "Czeczotka" za ten "mostek" bardzo Panu dziękują. Zdjęcia w galerii