Opłata ogrodowa za 2019 r. Drukuj
Konferencja Delegatów uchwaliła, że za działkę 300

m2 wynosi ona 159 zł a za inny metraż obliczamy ją

: ilość m2 razy 0,51 zł + 6 zł np: za 350 m2

350 m2 x 0,51 zł + 6 zł = 178,50 zł + 6 zł = 184,50 zł

Opłacamy do 31.05.2019 r.

Uwaga w Banku Sółdzielczym przy ulicy Kilińskieg

przy wpłacie trzeba mieć Dowód Osobisty lub

Paszport 
jn