Opłata ogrodowa Drukuj
Szanowni Działkowcy !
Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza ROD

"Czeczotka" ustaliła mocą Uchwały wysokość opłaty

ogrodowej na 2019 r.- wynosi ona 51 gr. za m2 plus

składka członkowska 6 zł. Po wykonaniu obliczeń

opłata ogrodowa za działkę 300 m2 wynosi  159 zł.

Za inną powierzchnię ilość m2 x0,51 zł + 6 zł


np za działkę 400 m2:  400 x 0,51 zł + 6 zł = 204 zł +

6 zł = 210 zł

Opłaty należy dokonać do 31 maja br.

Przy wpłacie Bank wymaga pokazanie Dowodu

Osobistego lub Paszportu

jn