Pierwsze posiedzenie Zarządu ROD w 2018 r. Drukuj
30.01.2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu naszego ROD. Omówiono na nim tematy związane z działalnością w 2018 r. Przyjęto ramowo - problemowy plan pracy i plan posiedzeń Zarządu na 2018 r. Przyjęto również informację o wyniku finansowym za 2017 r. Dokonano zmian dzierżawców 8 działek. Plan posiedzeń Zarządu z tematyką znajduje się w zakładce "kalendarz".
W posiedzeniu Zarządu uczestniczył przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD "Czeczotka" - Mirosław Gumkowski.
jn