Budowa przyłącza wody do budynku ROD Drukuj
joomplu:288626.10.2018 r. Ostrołęckie Przędsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne przystąpiło do budowy nowego przyłącza wody do budynku ROD. Poprzednie, funkcjonowało od lat 60 - tych ubiegłego wieku i było zbudowane z żelaznych rur co powodowało częste awarie. W związku z tym Zarząd ROD "Czeczotka" podjął decyzję o budowie nowego przyłącza.