28.04.2018 r. obradowali Delegaci ROD"Czeczotka Drukuj
28.04.2018 r. odbyła się Konferencja Sprawozdawcza ROD "Czeczotka", w której uczestniczyli zaproszeni goście: Antoni Kustusz - członek Rady Okręgu Mazowieckiego PZD i sierżant sztabowy ostrołęckiej Policji Artur Szlązak.
             joomplu:2739                             joomplu:2741
W wielu głosach w dyskusji przewijała się troska o działki i ogród. Wyrażono niezadowolenie z zaśmiecania ul.Oświatowej, podrabianiu kluczy do bram ogrodowych przez niektórych działkowców. Poruszono problem odprowadzania wody z terenów podtapianych i wiele innych.
joomplu:2767  joomplu:2772 joomplu:2770

                Pan Artur Szlązak zwrócił uwagę na właściwe zabezpieczanie działek i altan przed włamaniami.Zachęcał działkowców do wspólpracy w walce z wandalami i złodziejami na działkach. Pan Antoni Kustusz przybliżył zapisy zawarte w najnowszym Statucie i Regulaminie PZD.                                                                                                                                                                                     Delegaci przyjęli wiele uchwał do pracy na 2018 r. między innymi:
- wysokość opłaty ogrodowej
- wysokość opłaty energetycznej  
- preliminarz finansowy na 2018 r.
- wymianę 200 m rur wodociągowych
- naprawa kładki dla pieszych nad ciepłociągiem
- remont kanalizacji deszczowej
- wjazd na teren ogrodu pojazdów mechanicznych.
Konferencję bardzo sprawnie prowadził pan Grzegorz Oracz.Dziękujemy.joomplu:2761  Więcej zdjęć w galerii.
jn