Opłata za działkę w 2017 r. Drukuj
Opłatę obliczamy w następujący sposób:

ilość m2 x 0,43 zł + 6 zł =
np: za działkę 460 m2 obliczamy

460 x 0,43 zł + 6 zł = 197,80 zł + 6 zł = 203,80 zł.

Opłatę wnosimy do 31.05 2017 r. w Banku Spółdzielczym przy ul. Kilińskiego

Zyczymy państwu radosnego i bezpiecznego pobytu na działce w 2017 r.