Trendy na działkach w 2018 r. Drukuj
22.05.2018 r. o godzinie 10.00, w świetlicy ROD "Czeczotka",odbędzie się spotkanie z krajowym instruktorem społecznym PZD dr Antonim Kustuszem na temat "Trendy w prowadzeniu działek w 2018 r."
Zapraszamy. Zarząd ROD "Czeczotka"
jn 
 
Komunikat Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w sprawie regulaminowego zagospodarowania działki w ROD i sprawowania nadzoru w tym zakresie przez Zarządy ROD Drukuj

 

alt
Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD przypomina o konieczności regulaminowego zagospodarowania działki rodzinnej w ROD i o konieczności sprawowania nadzoru w tym zakresie przez Zarządy ROD. OZM PZD zobowiązuje Zarządy ROD do pisemnego upominania działkowców, którzy naruszają Regulamin RODa Działkowców obliguje do zadbania o estetyczny wygląd działek i o stałe utrzymywanie porządku na działkach.
Więcej…
 
Komunikat o opłacie ogrodwej w 2018 r. Drukuj
Konferencja Sprawozdawcza delegatów ROD "Czeczotka" uchwaliła, że w 2018 r. opłata ogrodowa wynosi 0,47 zł za m2 działki + 6 zł składka członkowska. Za działkę standardową zapłacimy
300 m2 x o,47 zł + 6 zł = 141 zł + 6 zł = 147 zł
dla innych powierzchni obliczamy według wzoru:
ilość metrów mnożymy przez 0,47 zł i do wyniku dodajemy 6 zł